facebook
+48 733 666 222
infolinia
obrazek
Weryfikacja kosztorysów
W przypadku szkód majątkowych, osoby poszkodowane skazane są często na wyliczenia i kosztorysy sporządzone przez pracowników towarzystw ubezpieczeń lub osoby działające na ich zlecenie. Chodzi tutaj przede wszystkim o kosztorysy naprawy uszkodzonego lub skradzionego mienia ale także inne szkody majątkowe objęte ochroną ubezpieczeniową. Wyliczenia te są najczęściej zaniżone.


DOFU pomaga w przypadkach:

zaniżeniem kosztów naprawy kosztorysowej np. wymuszanie użycia części zamiennych i zaniżenie kosztów naprawy przy likwidacji szkody z polisy OC, przedstawimy niezależny ksoztorys, przedstwaimy warianty rozwiązań

zaniżeniem kosztów naprawy w warsztacie -np. poprzez żądanie faktur źródłowych, odmowy pokrycia kosztów holowania i parkingu,

rozliczeniach szkody całkowitej - zaniżenie wartości pojazdu, ustalenie szkody całkowitej przy kosztach naprawy mniejszych niż wartość pojazdu,


W przypadku obsługi roszczeń związanych ze szkodami rzeczowymi i majątkowymi oferujemy:

pełną obsługę prawną
pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody,
pomoc rzeczoznawców dla weryfikacji stanowiska towarzystwa ubezpieczeń,
analizę treści umowy ubezpieczenia,
zwrot poniesionych kosztów naprawy,
zwrot kosztów holowania, parkowania, auta zastępczego,
zwrot kosztów adaptacyjnych, etc.


Skontaktuj się z nami, prześlji kosztorys do wstępnej weryfikacji: biuro@dofu.pl